مجالگاه منجزی

منجزی یکی از ایلات قوم بختیاری است

  سرخط اول:
نسب همه انسانها در سپیده دم تاریخ به پدر ومادری واحد باز می گردد، خداوند در سوره بقره می فرماید: ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بازشناسید....

لذا  منجزی ها بر اساس  سرشت انسانی وتعالیم دینی  و قانون جهانی اصل برابری انسان ها خود را از سایرین بر تر نمی دانند. 

تلاش می نمایند صفات متمایز خدادادی خود را برای استفاده ی بهتر از این نعمات  بازشناسند، کوشش می کنند تجارب گذشته ی تاریخی را با همه ی فراز و فرودها و خاطرات تلخ و شیرین آن ثبت نموده و به نسل های پس از خود  بسپارند تا فرزندان آنها با مطالعه  این  تجارب راهجویی هایی  بهتر را در پیش گیرند، قدردان رنجها و آلام و ارزشهای تاریخی خود باشند و  با تکیه بر  تجارب دشوار گذشته ؟، راهی هموار به سوی آینده  باز نمایند. 
 


وجود بقعه باوا زِهِد مهمترین عامل همبستگی طایفه منجزی در طول تاریخ حیات اجتماعی خود به عنوان یکی از طوایف محوری ایل بهداروند بوده است.

 باورها و اعتقادات حول این بقعه مذهبی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از دیر باز باور به کرامات شخصیت معنوی باوازهد تاثیر معنوی فراوانی بر روحیات و اعتماد به نفس جمعی منجزی ها داشته استآ تا جاییکه بر اساس نظریه ای وجه تسمیه ی جامعه ی  منجزی متاثر از همین عامل است.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 16:40  توسط منجزی   |